Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 688460

Dato: 20.02.2022

Nei til all form for tvang!