Høringssvar fra Kevin Solberg

Dato: 09.02.2022

Hei,, jeg ønsker kun å gi uttrykk for at jeg på ingen måte støtter denne formen for diskriminering og polarisering av samfunnet som vil skje med dette forslaget..