Høringssvar fra Ronny Åsmo Mikalsen

Dato: 21.02.2022

Forslaget er i konflikt med retten til fritt å kunne reise ut og inn av Norge, og må derfor forkastes.