Høringssvar fra Lena Ryhagen

Dato: 06.02.2022

Jeg ønsker ikke vaksinepass !