Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341344

Dato: 08.02.2022

Norske folkevalgte, vær tro mot landet Norge i stedet for å bli kasteball for et fellesskap utenfor utenfor våre grenser.