Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418441

Dato: 14.02.2022

Vi er frie mennesker som har rettigheter til å reise fritt og besøke medmennesker på andre side av grenser.