Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 815235

Dato: 21.02.2022

Ingen menniske skal nektes friheten å bevege seg over landets grenser, uansett hvem man er, og dette inkludrer medisinsk status! Dette er svært inngripende. Familier splittes, eiendomer over grenser ødelegges, arbeids- og studie situasjonen blir uholdbar. Bevar våre demokratiske rettigheter!