Høringssvar fra Thomas Gregersen

Dato: 21.02.2022

Statistisk sett er det ingen indikasjon at covid-19 har utgjort en trussel mot folkehelsen, ettersom både smittetall, og dødstall er på linje med influensa. De foreslåtte forslagene har ingen logisk forklaring bak seg for å redegjøre hvorfor slike tiltak skal innføres, og det strider direkte mot vår rett til å fritt ferdes inn og ut av Norges land. Derfor må forslagene forkastes umiddelbart.