Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 701195

Dato: 20.02.2022

Til dette sier jeg klart NEI . Vi kan ikke skape ett samfunn hvor vi ikke har frihet på bakrunn av medisinsk status. Retten til egene avgjørelser i helsespørsmål er en naturett som ingen får bryte. Det gangene det har vært brutt før som feks i andre verdenskrig ble det i etterkant utviklet ett prinsipp nettopp for å forhindre dette. Nuremberg koden er ett sentralt verktøy for å ivareta menneskerettighetene. Ingen myndighet eller stat må inneha eller skaffe seg verktøy hvor det er muligheter for at dette kan brytes. Dette fører bare til segregering og vil styrke hat mellom folkegrupper. Den såkalte fredsnasjonen Norge bør være ett fremgangsland hvor dette skrinlegge for all framtid.