Høringssvar fra Grete Rynning

Dato: 21.02.2022

Nei til endringer i grenseforordningen

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier "nei" til dette. Denne lovendringen vil lede til segregering og apartheid-tilstander og strider mot lover vi har i et demokrati.

NEI, NEI, NEI