Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 689567

Dato: 20.02.2022

Ingen gode argumenter for å innføre passet. Vil kun føre til problematikk og et samfunn med segregering vil jeg ikke være en del av.