Høringssvar fra Bjørnulf Dyrud

Dato: 21.02.2022

Jeg stemmer nei til dette forslaget