Høringssvar fra Eva Johansen

Dato: 21.02.2022

Jeg støtter ikke dette!