Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 589210

Dato: 03.02.2022

Jeg aksepterer ikke att mine rettigheter skal begrenses med et covidpass. Jeg er en levende, suveræn menniske. Jeg har bevegelserett og min frihet gis ikke av staten. Det er gitt av Gud. Nei til covidpass!!!!