Høringssvar fra Pål Mellem

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget er på kollisjonskurs med retten til fritt å kunne reise ut og inn av Norge og må derfor forkastes.