Høringssvar fra Yvonne Klein

Dato: 21.02.2022

Dette høringssvaret strider mot alle menneskerettigheter og lover og vil resultere i ett diktatorisk kontrollregime som vil destabilisere hele samfunnet. Friheten til folk er beskyttet av grunnloven og menneskerettigheter, og å bryte disse er kriminelt og bør straffes deretter. Historien viser tydelig hvordan det går med regimer og mennesker som tar friheten fra folk, noe dagens politikere bør tenke nøye på før de vurdere å bryte gjeldende lov og innføre ett diktatorisk kontrollregime. Tror at politikere ved en slik lovendring vil bli sett på som høykriminelle og at mange politikere vil kunne bli behandlet som akkurat det. Det er rett og slett skremmende at politikere er i besittelse av en slik ondskap som vil innføre det som er skrevet i høringssvaret.

Må for all del IKKE INNFØRES...!!!