Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104232

Dato: 21.02.2022

Dette er totalt uakseptabelt, Norge er unikt i lav befolkningstetthet og gode levevilkår med lite trangboddhet.

nå må dere slutte å la globaliserte gjøre oss tll deres star, Norge er et suverent land og dette må ta en slutt, jobber dere for beboernes interesser eller har dere med tiden fått en helt annen agenda. Sjeldent skal en lete lenger etter større formuer med lavere studiegang enn norske politkere!

dette er et hardt nei!