Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 584345

Dato: 20.02.2022

Nei til koronapass og tvungen vaksinering.