Høringssvar fra Aina

Dato: 07.02.2022

Nå får dere skjerpe dere! Behandle folk som voksne ansvarlige menn/kvinner! Alle forstår at dette er for å tilrettelegge for coronapass og mer totalitært styre! Jeg har aldri inngått kontrakt med as Norge og hevder her min suverene frihet som en levende kvinne. Dette vil vi ikke være med på! Få sannheten på bordet! Korrupte og kriminelle karriærepolitikere skal stå til ansvar...vi vil ikke ha dere!