Høringssvar fra Gunvor Slaatto

Dato: 21.02.2022

Mitt høringssvar knytter seg til erfaringene fra innreisereglene under Covid-19-pandemien.

1. For ettertida må en sikre at familiemedlemmer og kjærester IKKE blir forhindret fra å kunne reise til hverandre. Altfor mange ble rammet av urimelige og uforholdsmessige restriksjoner under pandemien, både i forhold til indre og ytre Schengen-grenser.

2. For ettertida må norske statsborgere med eiendom i naboland ha fri tilgang til sine eiendommer, ikke møte hindringer slik vi opplevde det i lange perioder ang reise til/fra Sverige.

For Norge er det ikke tjenlig å måtte underordne seg EU-kommisjonens bestemmelser ettersom vi ikke er EU-medlem.