Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 544209

Dato: 18.02.2022

Dette forslaget er i strid med menneskerettigheter.Dette er en ny måte å sette folk opp mot hverandre slik vi har gjort med jøder,samer m.m.

Det finnes også fol som av medisinske eller sosiale grunner ikke har tatt disse vaksinene. Skal de også stenges ute?

Nei til corona pass-