Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711525

Dato: 21.02.2022

Nei til innføring av EUs grenseforslag.