Høringssvar fra Kristine Bergsvik

Dato: 21.02.2022

Høringen er ugyldig pga opplagt grovt brudd på

Grunnloven

Nurembergkodeksen

Artikkel 6 UNESCO

Artikkel 13 og 27 i FNs menneskerettighetskonvensjon.