Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 835978

Dato: 21.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge!!!