Høringssvar fra Else Frøynes

Dato: 20.02.2022

Nei, til endring i grenseforordningen! Dette er enda et brudd på menneskerettighetene våre og et skritt videre i segregeringsprosessen!

Dere har misforstått deres rolle og nå må overgrepa mot befolkningen opphøre!