Høringssvar fra Ronny Skurdal

Dato: 07.02.2022

Jeg er ikke for koronapass og for at staten skal overvåke folk. Dette er ikke bra for demokratiet. Dette forslaget må ikke bli vedtatt.