Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232165

Dato: 07.02.2022

Nei til koronaserifikat / QR-pass / vaksinepass / helsepass / vaksinesertifikat, fordi:

Norge er ikke en politistat

Mennesket er født frie, og skal forbli det

Mennesket eier seg selv

Helseinformasjon er privat

Slikt pass er segregerende

Meningsløst mtp smitte og vaksineeffekt

Ondskapsfullt tiltak pga potensielt dødelig /skadelig vaksine

Det holder med pass for statsborgerskap, som vi allerede har

Vi eier vår egen kropp

Bevegelsesfrihet er en rettighet

Sløsing med samfunnets ressurser

I strid med avtaler om fri bevegelse av folk, penger og varer over grensene. Innenfor grensene er dette en selvfølge

Maktmisbruk

Overvåkning er i strid med personvern

Grunnlovsstridig mtp rett til fri ferdsel, og å kunne gå anonymt i et samfunn, råderett over egen kropp, rett til arbeid og rett til trygghet i samfunnet, rett til å være trygg i eget hjem, eget land, og på reise

Kontrollregime

Helsevalg er privat

Farlig samfunnsutvikling

Farlige signaler til befolkningen