Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 641408

Dato: 20.02.2022

Nei til dette forslaget !
innføringen av begrensninger på menneskers mobilitet, under dekke av å bekjempe ulovlig utvandring, er en fullstendig uklarhet. å gjøre mobilitet mellom land betinget av en helsesjekk er et brudd på menneskerettighetene og et brudd på personvernet.