Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 938365

Dato: 21.02.2022

Er i mot å forlenge og utvide reglene om koronapasset og imot at Norge skal binde seg til EUs felles regler om dette. Det skaper splittelse i folket, urettferdighet, og diktatur. Vi har stemt ei TIL medlemskap i EU, og vi det Norske folk forventer da at det blir drevet politikk etter det folket vil, nemlig ikke være slave under EUs direktiver. La oss fortsette å ha et fritt Norge og stå opp for menneskerettighetene og ha likhet for alle. Og la oss dette året få lov å feire 27 Mai!