Høringssvar fra Christian Næss

Dato: 20.02.2022

Dette må forkastes, jeg motsetter meg dette