Høringssvar fra Anita

Dato: 15.02.2022

Nei til dette forslaget.