Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271271

Dato: 07.02.2022

Jeg er sterkt imot til endringer i grenseforordingen. Og i tillgegg er Norge ikke medlem av EU og det er en grunn hvorfor nordmen stemte mot det 2 ganger.