Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 491802

Dato: 16.02.2022

Vi må avstå fra flere restriksjoner/ begrensninger / pålegg m.m som omfatter eksempelvis pandemier o.l

Regjeringen bør ikke ha for vide fullmakter.