Høringssvar fra Eeg.henriksen.hjordis@gmail.com

Dato: 20.02.2022

Dette strider mot grunnloven og menneskerettighetene. Det må stoppes