Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 477388

Dato: 16.02.2022

Jeg reagerer sterkt på dette forslaget som særdeles udemokratisk og stiller meg negativ til dette forslaget. Det å segregere en gruppe mennesker som har tatt ett bevisst valg, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å ta denne eller kommende eksperimentelle behandlinger er direkte kontrollerende og dermed udemokratisk.
Vi i Norge har vert stolt av vårt land, og vår selvbestemmelsesrett. La det fortsette slik.