Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 794193

Dato: 21.02.2022

Nei. !!!Jeg ønsker ikke endringer...som i virkeligheten da blir snikinnføring av coronapass.