Høringssvar fra Henning Andersen

Dato: 12.02.2022

Vedr. innføring av et koronapass.

Bryter Grunnloven (Den Norske). bryter Menneskerettighetene, bryter Nurnbergkodeksen, det segregerer dette er udemokratisk og det bryter alle grunnleggende livssyn og verdier vi er oppfostret med og har i Norge. EU (tidligere Haag kongressen) opprettet 1948. Jeg annbefaler regjeringen til å se tilbake på denne etterkrigstid og minner dere om hva den Kongelige resolusjon 10. juni 1949 året etter EUs fødsel. Oppforder dere til å finne deres plass i henhold til dette og i Kongeriket Norge.