Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112444

Dato: 21.02.2022

Lover er der for å beskytte oss medborgere. Lovendringen innebærer at de i maktposisjon får rett til å sette seg over de overenskomne lover og rettigheter bare man har en unnskyld god nok, den behøver ikke ens være god så lenge folk tror på den. Det er en menneske rett å bestemme over egen kropp og hvor den ferdes.