Høringssvar fra Siri Loe

Dato: 07.02.2022

Dette er brudd på de grunnleggende menneskerettigheter.