Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163427

Dato: 05.02.2022

I ende fasen av en pandemi er å inplementere enda et frihetsbegrensende tiltak kun skape ytligere dårlig stemning mellom borgere og myndigheter. Dette virker merkverdig og minner kun om overformynderi som igjen ikke tilhører i demokratiet Norge. Dette har ingen bunn i en virkelig helse trussel og er ikke en forebyggende metode.