Høringssvar fra Tom Hætta

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker ikke at Norge skal lage avtaler som binder landet tettere samarbeid med land som åpenbart har langt større korrupsjon og mindre demokratisk prosses enn Norge.