Høringssvar fra Tony

Dato: 21.02.2022

Det har vært tydelig gjennom pandemien at restiksjoner og samtlige tiltak som er gjort ikke har fungert. Koronpass vil heller ikke fungere som et virkemiddel mot spredning av en ny sykdom, men forslaget gjør det mulig å innskrenke folks frihet av lale mulige årsaker.

Forkast forslaget, dette er et brudd på menneskerettighetene og kommer til å bli brukt mot folk.