Høringssvar fra Lill-Tove Martinussen

Dato: 06.02.2022

Jeg er bosatt i Norge, hvor verdier som frihet og demokrati står høyt på lista! Innføring av corona pass er jeg helt imot, vaksinert eller ikke! Dette har ingenting med helse å gjøre, da både vaksinerte og uvaksinerte blir smittet og smitter videre. Et segregeringspass er det siste vi trenger nå! Alle må ta ansvar for egen helse, så NEI til corona pass!