Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 604198

Dato: 20.02.2022

Nei til Eu sitt forslag til grenseforordring. Nei!!! Til EU også.