Høringssvar fra Magdalena Tegeman

Dato: 21.02.2022

Jeg er helt imot det å diskriminere folk utifra deres medisinske status, hvilket bruk av covid-19 pass gjør. Det strider mot våre menneskelige rettigheter og bevegelsesfrihet. Jeg sier nei til covid-19 pass. Det hører ikke hjemme i et samfunn der vi skal ha rom for ulikheter og akseptere menneskers frie vilje.