Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 787472

Dato: 21.02.2022

Dette er ikke et demokrati.NEI til koronapass