Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104413

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget er jeg sterk imot.