Høringssvar fra Tonje Håndstad

Dato: 21.02.2022

Maktmisbruk, med der tilhørende trusler om sanksjoner, skal ALDRI stå over menneskets rett til å bestemme over egen kropp!

Mitt høringssvar:

NEI til tvangsvaksinering!

NEI til tvungen isolasjon!

NEI til smittevern foran menneskerettigheter!

NEI til vaksinepass!

NEI til sanksjoner mot uvaksinerte!