Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 777447

Dato: 21.02.2022

Ønsker ikke innføring av dette.