Høringssvar fra Tone

Dato: 21.02.2022

Jeg er mot vaksine pass.

Det bryter med grunnloven og menneskerettighetene